Czytaj więcej"/> Drukuj
Astronomia optyczna jest działem astronomii obserwacyjnej badającym promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego oraz pobliskich zakresów widma elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu, docierające od ciał niebieskich. Astronomia opyczna posługuje się kilkoma zasadniczymi metodami obserwacji:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 09:12:26