Czytaj więcej"/> Drukuj
Astrometria to dział astronomii zajmujący się pomiarami położeń i ruchów ciał niebieskich na sferze niebieskiej. Do końcowego okresu XX w. astrometria posługiwała się głównie instrumentami naziemnymi wykorzystującymi w swej konstrukcji obrót Ziemi wokół osi, do dokładnego wyznaczania względnych położeń ciał na sferze niebieskiej. W ten sposób powstały liczne katalogi astrometryczne gwiazd, zawierające ich położenia i ruchy własne. Inną, często stosowaną, metodą pomiarową było użycie fotografii i wykonywanie pomiarów położeń obiektów na kliszy fotograficznej. W ten sposób powstał Hubble GSC (ang. Guide Stars Catalogue) wykorzystywany przy naprowadzaniu Teleskopu kosmicznego Hubble'a na właściwe miejsce na niebie. Obecnie do pomiarów pozycji wykorzystuje się także specjalnie w tym celu skonstruowane instrumenty orbitalne, jak na przykład satelita Hipparcos, przy pomocy którego powstały katalogi Hipparcos i Tycho.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 09:28:12