Czytaj więcej"/> Drukuj
Nazwa apostazja wywodzi się z języka greckiego i oznacza "oddalenie się". Odejście od wcześniej wyznawanej religii. Można ją spotkać np. w Dziejach Apostolskich (Dz 5,37), gdzie przyjmuje znaczenie "powstania", "odejścia".
Apostazją nazywano odstępstwo od wiary chrześcijańskiej z jednoczesnym przejściem na inną religię. W rozumieniu prawno-kanonicznym apostazja polega na publicznym i całkowitym, jasnym lub wynikającym z postępowania, odrzuceniu przez ochrzczonego wyznawanej dotychczas wiary chrześcijańskiej.
Praktyka pierwotnego Kościoła w odniesieniu do apostazji była bardzo surowa. Podczas prześladowań oraz po ich ustaniu wzbudzało to polemiki i konflikty. W późniejszych czasach nastąpiło złagodzenie rygorów w dopuszczaniu do jedności z Kościołem chrześcijanina, który kiedyś popełnił apostazję.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 02:23:02