Czytaj więcej"/> Drukuj
Apikompleksy (Apicomplexa; Sporozoa) - organizmy wyłącznie pasożytnicze, wyróżniające się obecnością tzw. wierzchołkowego zespołu organelli ułatwiającego im wnikanie do komórek żywiciela. Cechą odróżniającą apikompleksy od większości protistów zwierzęcych jest niezdolność do fagocytozy. Apikompleksy są organizmami haploidalnymi, faza diploidalna jest bardzo krótka - pojawia sie tylko w stadium zygoty, po którym od razu następuje mejoza i mitoza w wyniku których powstają haploidalne formy inwazyjne.
Do apikompleksów należą takie pasożyty wewnętrzne jak zarodziec malarii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 05:40:14