Czytaj więcej"/> Drukuj
Antymateria jest to układ antycząstek. Antycząstki to cząstki elementarne podobne do występujących w materii, ale ich ładunki elektryczne mają przeciwne znaki wraz z wszystkimi pozostałymi liczbami kwantowymi (np. izospin, dziwność, parzystość).
Antymateria w kontakcie z materią ulega anihilacji, czyli zamianie na promieniowanie. Prowadzi się badania nad praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska.
Jesteśmy w stanie wytwarzać śladowe ilości antymaterii w akceleratorach. Udało sie otrzymać antyprotony, antyneutrony, pozytony (antyelektrony), atomy antywodoru i jądra antydeuteru, antytrytu i antyhelu.
Obecnie nie obserwujemy antymaterii w stanie naturalnym we Wszechświecie, wykrycie antymaterii we wszechświecie jest utrudnione, gdyż antymateria wysyła identyczne promieniowanie jak zwykła materia, można co najwyżej wykryć fotony o charakterystycznej energii powstające podczas anihilacji np. elektronów. Mimo to podejrzewamy że antymaterii podczas Wielkiego Wybuchu uwolniło się dokładnie tyle samo co materii, lecz antymateria musi przebywać w innej "części" Wszechświata (inaczej uległa by anihilacji). Być może gdzieś są całe antyświaty zbudowane z antycząstek, jednak tego podejrzenia nie podziela wielu naukowców, uznając, że był jakiś powód w wyniku którego we wszechświecie przeważającą większość stanowi zwykła materia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 10:06:37