Czytaj więcej"/> Drukuj
Antropocentryzm - pogląd filozoficzny i religijny, zakładający że "człowiek jest miarą wszech rzeczy".
W sensie poznawczym termin ten oznacza styl filozofowania polegający na przyjmowaniu ludzkiej perespektywy - tzn. analizowania wszystkich zjawisk z punktu widzenia odbioru ich przez człowieka i odrzucaniu rozumowań wychodzących poza ludzką percepcję (np: z pozycji "boskiej", "przyrodniczej" lub transcendentalnej), jako poznawczo nieuprawnionych, lub pozbawionych praktycznego znaczenia.
W sensie teorii bytu antropocentryzm zakłada, że człowiek jest centrum wszechświata i jest celowo tak skonstruowany aby umożliwić mu istnienie. Przykładem takiego poglądu jest np: teoria Gai. W skrajnej postaci antropocentrym przyjmuje, że celem istnienia wszechświata jest człowiek i że stanowi on ostateczny i najdoskonalszy produkt ewolucji wszechświata.
Prekursorami antropocentryzmu poznawczego byli sofiści, od których to właśnie pochodzi określenie, że człowiek jest miarą wszech rzeczy.

Formy

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-01 00:18:20