Czytaj więcej"/> Drukuj
Anna Popowicz to polityk, wiceprzewodnicząca Unii Wolności.
Anna_Popowicz -

Anna Popowicz urodziła się 2 stycznia 1948 r. w Warszawie. W 1970 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 r. ukończyła aplikację radcowską i zdobyła uprawnienia radcy prawnego. W latach 1976-1991 pracowała jako radca w warszawskim biurze projektów "War-Cent", w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego-Akademii Rolniczej, w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w Spółdzielni Niewidomych "Metal", a także w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
Od 1980 roku do 1991 roku była członkiem NSZZ Solidarność, w 1981 roku członkiem związkowej komisji branżowej biur projektowych na poziomie ogólnopolskim i Regionu Mazowsze. W latach osiemdziesiątych prowadziła we własnym mieszkaniu poradnictwo prawne dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn politycznych i za działalności związkową. Udzielała pomocy prawnej Samorządom pracowniczym m.in. Radzie Pracowniczej FSO i "Polcoloru". W latach 1987-1991 pełniła funkcję Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest autorką pierwszego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
W latach 1989-1991 była członkiem zespołów orzekających Społecznej Komisji Pojednawczej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej, której zadaniem było naprawianie krzywd osobom zwolnionym z pracy za działalność związkową, polityczną i religijną. Od kwietnia 1991 roku do marca 1992 roku pełniła funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Kobiet i Rodziny, w rządzie premiera J.K. Bieleckiego. W tym czasie przygotowała "Program priorytetowych zadań rządu zwiększających skuteczność opieki nad matką, dzieckiem i rodziną".
W latach 1992-1995 przebywała w Brukseli razem z mężem, który był ministrem pełnomocnym w przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej.
Po powrocie do Polski, podjęła pracę jako radca prawny w VI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Magna Polonia S.A. a następnie w firmie zarządzającej tym funduszem, której obecna nazwa brzmi AIB WBK Fund Management, oraz w PLL LOT S.A.
W latach 1992-1994 była członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, od 1994 roku Unii Wolności.
W latach 1992-1998 zasiadała w Radzie Zarządzającej Polskiego Komitetu UNICEF. W latach 1992-1998 była Przewodniczącą Polskiego Komitetu Nagrody "Kobieta Europy". Od października 1999 roku do czerwca 2000 roku pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wróciła do pracy w AIB WBK Fund Management. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji "Pecat", a do kwietnia 2003 była członkiem i wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TVP S.A.. Podała się do dymisji, protestując przeciwko pozostawieniu na stanowisku szefa TVP Roberta Kwiatkowskiego.
W październiku 2001 została wybrana wiceprzewodniczącą Unii Wolności. Jest koordynatorką Forum Kobiet Unii Wolności. Jest mężatką, ma syna Kamila, studenta Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Hobby: uprawianie własnego ogródka, długie spacery z psem, taniec, lektura ciekawych książek, podróże, zwiedzanie muzeów malarstwa i rzeźby.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 17:49:30