Czytaj więcej"/> Drukuj
Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie - od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.
Amnesty International powstała jednocześnie we Francji i Wielkiej Brytanii w 1961 roku po apelu Petera Benensona w sprawie wysyłania listów do rządu Portugalii z prośbą o udzielenie amnestii tamtejszym więźniom politycznym, opublikowanym w Observerze. Dzięki sukcesowi tej akcji, idea wysyłania masowo listów w obronie pokrzywdzonych stała się bardzo popularna w obu tych krajach i z inicjatywy dziennikarzy Observera i Paris Match powstała formalna organizacja, której zadaniem było pozyskiwać środki na reklamowanie takich akcji w innych mediach.
Amnesty International finansuje swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, datków od przedsiębiorstw ani organizacji. Ideą działania Amnesty International jest pełna niezależność polityczno-gospodarcza i maksymalny obiektywizm swoich działań. Mimo to, jest ona często w wielu krajach (głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. Przeczą temu jednak akcje wymierzone w obronę przed rządami wielu krajów zachodnich, takie jak akcja przeciw drastycznym sposobom wykonywania kary śmierci w USA, albo akcja przeciw rasizmowi w szkołach we Francji.
Obecne Amnesty International stawia sobie następujące podstawowe cele: Cele te są realizowane przez następujące działania: Amnesty International liczy obecnie ponad milion członków w ponad 170 krajach świata. W 1977 roku organizacja to otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Centrala AI - tzw. międzynarodowy sekretariat - znajduje się w Londynie.
Amnesty International była obecna w Polsce od połowy lat 70.. Jej pierwsza polska akcja dotyczyła obrony robotników represjonowanych w Ursusie i Radomiu w 1976 roku.
Polski struktura AI powstała w 1989 roku. Obecnie działa w Polsce 30 grup, w tym pięć oficjalnie zarejestrowanych w centrali AI.
Napisano na podstawie oficjalnej strony AI w Polsce: http://www.amnesty.org.pl
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-24 22:43:24