Czytaj więcej"/> Drukuj
Allel letalny (ang. lethal allele) - allel, który powoduje śmierć organizmu. Allel letalny dominujący wywołuje śmierć homozygot dominujących i heterozygot. Allel letalny recesywny powoduje śmierć homozygot recesywnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2018-10-21 20:51:33