Czytaj więcej"/> Drukuj

Alfred Adler (7 lutego 1870 - 28 maja 1937), austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca "psychologii indywidualnej".
Urodził się w Penzing w Austrii, wychowywał się w Wiedniu. Ukończył w 1895 roku studia w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1902-11 był uczniem i współpracownikiem Freud. Jednak w 1911 odrzucił koncepcję dominanty seksualnej i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną teorię osobowości (tzw. psychologii indywidualnej). Według A. człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa — z powodu swoich braków — poczucie małej wartości, które kompensuje „dążeniem do przewagi i mocy" nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego „planu życiowego", który wyznacza ideały i kierunki działania jednostki, jak również kształtuje osobowość tej jednostki. Zadaniem wychowania jest udzielenie jednostce pomocy w harmonizowaniu jej rozwoju: w przezwyciężaniu zarówno poczucia małej wartości, jak dążenia do przewagi nad innymi, co zresztą z trudem się udaje. Szczególnie wartościowym terenem kompensacji poczucia małej wartości może być działalność społeczna, w której jednostka ma szansę wykazać swoją wartość.
Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako lekarz, a po jej zakończeniu kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu (1920-1925). Otworzył szereg poradni wychowawczo-klinicznych dla dzieci. W 1924 przeniósł się na stałe do USA, od 1929 profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Zmarł na atak serca 28 maja 1937 w Aberdeen w Szkocji.
Ważniejsze prace:

Link zewnętrzny:

hasło Alfred Adler w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 05:40:24