Czytaj więcej"/> Drukuj
Aleksandrów Łódzki - miasto w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Liczy ok. 20 000 mieszkańców. Należy do aglomeracji łódzkiej. Stanowi siedzibę władz gminy wiejsko-miejskiej.
br />

Historia

Więcej w artykule Historia Aleksandrowa Łódzkiego
Osada miejska powstała na początku XIX wieku (ok. 1816 roku), a jej założycielem był Rafał Bratoszewski herbu Sulima. Bratoszewski aby przypodobać się rządowi, nadał swemu miasteczku nazwę ku czci ówcześnie panującego cesarza Rosji - Aleksandra I, co zaowocowało w 1822 r. otrzymaniem praw miejskich. Po śmierci Bartoszewskiego, właścicielami miasta została rodzina Kossowskich herbu Dołęga.
Pod koniec XIX wieku i w początkach XX powstały w Aleksandrowie liczne zakłady pończosznicze, przez co uznawany jest za kolebkę polskiego przemysłu pończoszniczego.
W 1869 decyzją władz utracił prawa miejskie na ponad 60 lat. Odzyskał prawa miejskie dopiero w 1924 roku. Obecnie jest siedzibą władz gminy i liczy około 20 tysięcy mieszkańców.

Przemysł

Działalność gospodarcza - 2.623 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
Przemysł dominujący włókienniczy (pończoszniczy i dziewiarski) – 38%
Handel - 24%
Mechanika pojazdowa i transport - 5%
Inne (budownictwo, przemysł spożywczy, szewstwo, elektromechanika).

Turystyka

Aleksandrów_Łódzki -

Najważniejsze zabytki Aleksandrowa pochodzą z okresu początków miasta i zostały wzniesione w stylu klasycystycznym. W większości znajdują się wokół Rynku. Są to:
Kościół katolicki św. Rafała i Michała Archaniołów został zbudowany w latach 1816-1818; potem był on wielokrotnie przebudowywany – w latach 1922-1926 dobudowano 2 nawy boczne, w latach 1933-1935 – dwie wieże, a w ostatnich latach osobny budynek zwany nowym kościołem; pod posadzką kościoła pochowano założyciela miasta – dziedzica Rafała Bratoszewskiego, który ufundował ten kościół i dał mu swego patrona.
Kościół ewangelicki został zbudowany dla aleksandrowian tego wyznania, których było wtedy najwięcej wśród mieszkańców miasta. Od budowy w 1828 r. nie był wcale przebudowywany, dlatego ma dużą wartość zabytkową. Niestety dziś jest w ruinie. Właśnie rusza akcja jego odbudowy. Ma on na fasadzie m.in. płaskorzeźby bogini zwycięstwa Nike, aniołów i symbol Ewangelii.
Aleksandrów_Łódzki -

Ratusz miejski – budynek przeznaczony dla władz miasta, czyli Magistratu, zbudowany w 1824 r. za czasów burmistrza Gedeona Goedela. Pełni tę funkcję do dziś. Na fasadzie ma ciekawą płaskorzeźbę – maskę Temidy z zasłoniętymi oczyma – jest to symbol „ślepej sprawiedliwości”, bo sprawowano tu niegdyś sądy.
Obecny budynek Jatek został odbudowany w 1998 r., więc nie jest zabytkowy, kształtem i stylem nawiązuje jednak do dawnych Jatek Miejskich, stojących w tym miejscu od 1829 lub 1825 r., rozebranych w 1988 r. Pierwotnie znajdowały się tu sklepiki piekarskie i rzeźnicze.
Obecny budynek Biblioteki to dawna Pastorówka – dom pastora ewangelickiego, połączony z kościołem, został on zbudowany w 1848 r.
Najstarszy nagrobek na cmentarzu katolickim (od niedawna, dawniej ewangelickim) to grób pierwszego tutejszego pastora ewangelickiego - Fryderyka Jerzego Tuve z 1830 r. W północnej części miasta zachował się też mały cmentarz żydowski z grobami cadyków
Zabytkowy jest też park miejski – dawny ogród spacerowy w stylu angielskim, założony w 1824 r. przez właściciela miasta – dziedzica Rafała Bratoszewskiego.
Aleksandrów_Łódzki -

W całym mieście stoi do dziś wiele zabytkowych tzw. domów tkaczy – długich, drewnianych, parterowych budynków, gdzie mieściły się mieszkania i warsztaty pierwszych mieszkańców miasta, pochodzą one z 1 połowy XIX w.
Zachowało się też kilka ciekawych zabytków późniejszych – z 2 połowy XIX i XX w.:
Aleksandrów_Łódzki -

Willa i fabryka Alberta Stillera przy ulicy Wojska Polskiego 31. Była to jedna z większych nowoczesnych fabryk pończoszniczych w Aleksandrowie, zbudowana w 1908 r. wraz z ładną willą mieszkalną.
Obecny Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, dawny dwór sławnych cadyków chasydzkich z rodziny Danziger, zbudowany w 1935 r.
Aleksandrów_Łódzki -

Ciekawsze zabytki okolic Aleksandrowa: Bełdów – wieś w gminie Aleksandrów Łódzki to miejsce szczególnie ciekawe turystycznie; znajduje się tu dwór szlachecki rodziny Wężyków z połowy XIX w., zbudowany w stylu neorenesansowym; otoczony zabytkowym parkiem – dawnym ogrodem angielskim. Kościół Wszystkich Świętych w Bełdowie – został wzniesiony w centrum wsi w latach 1897-1901, z fundacji Jana Wężyka w stylu neobarokowym; w tym miejscu już w średniowieczu (ok. 1416 r.) znajdował się kościół – najstarszy w tej okolicy. Kaplica grobowa Przemienienia Pańskiego w Bełdowie, została zbudowana w stylu klasycystycznym w 1854 r. przez Jana Lebelta i jego żonę Ludwikę z Prylińskich, właścicieli wsi Zgniłe Błoto. Dwory z XIX w, znajdują się też we wsiach: Nakielnica, Zgniłe Błoto i Wola Grzymkowa.
Atrakcje przyrodnicze: Rezerwat przyrody „Torfowisko Rąbień pod Aleksandrowem – typ torfowiska wysokiego, gdzie można spotkać wiele interesujących roślin bagiennych. Rezerwat ma powierzchnię 42 hektarów i utworzono go w 1988 r.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 11:30:37