Czytaj więcej"/> Drukuj
Aleksander Fiodorowicz Kiereński, ros. Александр Фёдорович Керенский (ur. 22 kwietnia (inaczej 2 maja) 1881 - zm. 11 czerwca 1970) - polityk rosyjski, z wykształcenia prawnik.
Kiereński był umiarkowanym rewolucjonistą. W roku 1905 wstąpił do partii eserowców. W roku 1912 z ramienia trudowików wszedł w skład czwartej Dumy państwowej. Po rewolucji lutowej został członkiem Tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej, a także wiceprzewodniczącym Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
W rządzie ks. Lwowa zajmował stanowiska ministra sprawiedliwości i ministra wojny. 18 lipca 1917 zastąpił go na stanowisku premiera Rządu Tymczasowego Rosji, a we wrześniu stanął też na czele armii rosyjskiej. Niepowodzenia prowadzonej przez niego polityki przysporzyły mu przeciwników po obu stronach sceny politycznej. Po przejęciu władzy przez bolszewików ukrywał się, a następnie zbiegł do Francji, od roku 1940 wyemigrował do USA.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 02:12:54