Czytaj więcej"/> Drukuj
Aleksander_Hercen -

Aleksander Iwanowicz Hercen urodził się 6 kwietnia (25 marca wg kalendarza juliańskiego) 1812 w Moskwie, jako syn magnata Iwana Jakolewa i Niemki Luizy Haag, nazwisko utworzono mu od das Herzchen (serduszko), jak zwracała się do niego matka. Zmarł 21 stycznia 1870.
Pisarz, myśliciel społeczny, działacz polityczny.
Wstąpił na Uniwersytet Moskiewski w 1829, rozpoczął studia matematyczno-fizyczne. Początki zainteresowań społeczno-politycznych Hercena wiążą się z powstaniem dekabrystów i starceniem przywódców. Wraz z przyjacielem Mikołajem Ogariewem założył koło filozoficzne. Krąg zainteresowań Hercena oscyluje wokół myśli socjalistyczno-utopijnej (Saint-Simon). Działalność Hercena wzbudziła podejrzliwość władz Rosji, co doprowadziło do aresztowania uczestników koła. W 1835 Hercen, jako przywódca, został zesłany do pracy administarcyjnej. Kiedy w 1840 powrócił do Moskwy był opozycyjnie nastrojonym myślicielem, zapoznał się z pracami Hegla, które wywarły na niego znaczny wpływ. W ruchu społecznym Rosji Hercen zaczął odgrywać istotną rolę w latach czterdziestych, gdy aktywnie zwalcza słowianofilskie utopie społeczne. Oprócz publicystyki uprawia wówczas twórczość artystyczną. Jako pisarz beletrystyczny znajdował się pod wpływem Gogola W roku 1847 Hercen wyjeżdża zagranicę, a w 1850 odbiera status emigranta politycznego. Projektuje wszcząć walkę z reżimem mikołajowskim z zewnątrz. Z zachwytem śledzi przebieg i rozwój Wiosny Ludów we Francji i Włoszech. Załamanie zrywu rewolucyjnego oznacza dla Hercena kryzys światopoglądu i klęskę okcydentalistycznych ideałów. W tym czasie rozgrywa się osobisty dramat Hercena zwiazany ze śmiercią żony. Po pobycie we Włoszech, Francji i Szwajcarii w 1852, Hercen osiada w Londynie, gdzie nawiązuje współpracę z Towarzystwem Demokratycznym Polskim i przy jego pomocy organizuje Wolną Drukarnię Rosyjską. W 1855 zakłada czasopismo Polarnaja Zwiezda, nawiązujące do tradycji dekabrystów. W lipcu 1857 rozpoczyna z Ogariowem druk Kołokoła, który kolportowany do Rosji staje się potężnym czynnikiem radykalizacji nastrojów. Od wydania manifestu carskiego w 1861 dotyczącego reformy uwłaszczeniowej, Hercen przeszedł na stanowisko rewolucyjnych demokratów, planując sojusz z Czernyszewskim, który zostaje jednak wykluczony z życia społeczno-poltycznego Rosji. Hercen zaś kładzie podwaliny pod przyszły radykalny ruch narodnicki w Rosji.Wówczas też współpracuje z Michałem Bakuninem. Na przełomie lat 1861/1862 powstała pierwsza Ziemia i Wola, na którą wpływ miały poglady Hercena. W 1867 Kołokoł wobec braku zainteresowania zostaje zamknięty. W latach 1852-1868 Hercen tworzy Rzeczy minione i rozmyślania, literacką kronikę własnego życia, ale też życia ideowego Rosji i Europy.

Dzieła:

próby pogodzenia idealizmu z materializmem dzieła literackie kryzys ideałów teoria tzw. rosyjskiego socjalizmu chłopskiego rewolucyjny demokratyzm pamiętniki
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-05 12:49:43