Czytaj więcej"/> Drukuj
Albert Bandura (4 grudnia, 1925), psycholog kanadyjski. Twórca teorii społecznego uczenia się.
Bandura wystąpił z krytyką klasycznego behawioryzmu uznając, iż zbyt wąsko widzi uczenie się. Jego teoria społecznego uczenia się ma na celu ułatwienie badań nieobserwowalnych aspektów uczenia się ludzi, takich jak myślenie i poznanie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 13:54:01