Czytaj więcej"/> Drukuj
Akt prawa miejscowego - szczególny rodzaj uchwały organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący źródło prawa o mocy powszechnie obowiązującej na terenie danej jednostki i stwarzający podstawę do roszczeń cywilnoprawnych.
Należy zaznaczyć, że nie każda uchwała samorządowego organu kolegialnego (Rady Gminy, Rady Miasta, Rady Powiatu, czy Sejmiku Województwa) jest aktem prawa miejscowego. Wiele uchwał tych organów ma jedynie charakter aktów kierownictwa wewnętrznego. Natomiast akt prawa miejscowego musi być zawsze skierowany do nieokreślonego z góry kręgu osób wchodzących w skład wspólnoty samorządowej i rozstrzygać w sposób bezwzględny (władczy) o ich prawach lub obowiązkach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 10:37:57