Czytaj więcej"/> Drukuj

Akcja "Wisła" – akcja przesiedlenia ludności pochodzenia ukraińskiego i łemkowskiego z terenów Polski południowo-wschodniej głównie na tzw. Ziemie Odzyskane, która miała miejsce w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej.
Bezpośrednim powodem (pretekstem) do rozpoczęcia akcji było zastrzelenie generała Karola Świerczewskiego w dniu 28 marca 1947 roku. Generał zginął w zasadzce przygotowanej przez sotnię UPA "Bira" w miejscowości Jabłonki koło Baligrodu w Bieszczadach, gdy udawał się na inspekcję posterunku wojskowego w Cisnej. Po tym wydarzeniu władze polskie w przeciągu kilkunastu godzin podjęły decyzję o deportacji ludności ukraińskiej z terenów całej południowo-wschodniej Polski.
Oczywistym jest, że w rzeczywistości akcja "Wisła" była dużo wcześniej przygotowaną operacją rozproszenia pozostałej na ziemiach polskich mniejszości ukraińskiej.
Akcja "Wisła", przeprowadzana przez Grupę Operacyjną "Wisła", dowodzoną przez gen. Stefana Mossora, rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku o godzinie 4 nad ranem. Wysiedlenia objęły 150 tysięcy osób pozostałych po wywózkach w głąb ZSRR w latach 1944-1946, a zamieszkujących Polesie, Roztocze, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki i tzw. Ruś Szlachtowską. Inteligencję, księży i osoby podejrzane kierowano z punktów zbornych do więzień lub Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. W obozie tym znalazło się prawie 4000 więźniów, z czego 200 zmarło. Resztę ludności przesiedlono na Warmię i Mazury lub na ziemie zachodnie.
Ostatnie wywózki miały miejsce jeszcze w roku 1952 (na Polesiu). Akcja "Wisła" oficjalnie zakończyła się uroczystością dekoracji na granicy polsko-czechosłowackiej żołnierzy najbardziej zasłużonych w wywózkach.
Konsekwencjami akcji "Wisła" było prawie całkowite wyludnienie Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Link zewnętrzny:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 13:56:20