Czytaj więcej"/> Drukuj
Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy to wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.
Typy akcentu ze względu na użyte środki fonetyczne: Kategorie te nie są rozłączne, sylaba akcentowana może być bowiem wyróżniana za pomocą więcej niż jednego środka fonetycznego.
Akcent wyrazowy może być: Akcent wyrazowy w języku polskim jest stały pod względem fonetycznym, a ruchomy pod względem morfologicznym, w zasadzie paroksytoniczny, proparoksytoniczny w wyrazach obcego (zwłaszcza greckiego i łacińskiego) pochodzenia (f'izyka, uniw'ersytet) oraz niektórych rodzimych (rzeczposp'olita, ok'olica, w' ogóle).
Oprócz samodzielnych akcentowo (ortotonicznych) wyrazów istnieją w języku polskim także wyrazy atoniczne, pozbawione akcentu, zwane klitykami.
Polskimi słowami To wyróżnienie głoski w sylabie,
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 17:09:39