Czytaj więcej"/> Drukuj
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego - państwowa publiczna szkoła wyższa, mieszcząca się w Kielcach.
Akademia Świętokrzyska powstała w 2000 z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, która z kolei powstała w 1973 z przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, założonej w 1969. Od 1979 nosi imię Jana Kochanowskiego.
Obecnie (2004) zatrudnia 1032 nauczycieli akademickich, z tego 260 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia prowadzi studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i podyplomowe. 14 z 21 kierunków oraz specjalność filologia rosyjska na kierunku filologia słowiańska posiada uprawnienia magisterskie. Ponadto Rada Wydziału Humanistycznego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii i stopnia doktora w zakresie językoznawstwa.
Adres uczelni: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostki wydziału

Informacje

Jednostki wydziału

Informacje

Dziekanat Wydziału Humanistycznego

Jednostki wydziału

Informacje

Jednostki wydziału

Informacje

Jednostki wydziału

Jednostki wydziału

Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-05 23:21:35