Czytaj więcej"/> Drukuj
Ainowie -
Ajnowie - lud paleoazjatycki przybyły do południowej części Sachalinu oraz na Wyspy Japońskie i Kurylskie przeszło 6 tys. lat temu. Byli ludem łowiecko-zbierackim. W neolicie zajmowali większą część Wysp Japońskich, ale w III w p.n.e. zaczęli ustępować ludom pochodzenia tunguskiego, a następnie żeglarzom indonezyjskim, którzy zepchnęli Ajnów na północ. Obecnie Ajnowie żyją tylko na wyspie Hokkaido.
Dane szacunkowe dotyczące liczebności Ajnów są bardzo rozbieżne - od 24 do ponad 100 tysięcy osób - jednakże (jak podaje Britannica) "małżeństwa i asymilacja kulturowa z Japończykami" spowodowały, że prawdziwych Ajnów właściwie już nie ma. Ci, którzy kultywują pozostałości ajnowskich tradycji, robią to głównie ze względu na turystów.
Rdzenni Ajnowie żyli w wioskach o chatach czworościennych, drewnianych, z dwuspadowym dachem, niekiedy częściowo wkopanych w ziemię. W takich osiedlach żyło po kilka lub kilkanaście rodzin pod wodzą naczelników. Pod względem językowym, kulturowym i antropologicznym stanowili grupę odrębną od otaczających ich ludów.
Byli niewysocy (do 157 cm) i krępej budowy, o czaszce dużej i podłużnej, dobrze wysklepionej, z twarzą niską i szeroką. Ich skóra była blada, ale nie żółta, jak u sąsiadujących grup. W odróżnieniu od innych grup ludzkich Ajnowie wyróżniają się bardzo silnym owłosieniem ciała. Niekiedy zarost występuje też na twarzach kobiet. Fałda powiekowa u Ajnów jest wyraźnie zaznaczona, ale nie wykazuje cech fałdy mongoidalnej. Uważa się, że rdzenni Ajnowie posiadali cechy zarówno odmiany białej, jak i żółtej.
Ainowie -
Kiedyś posługiwali się własnym, językiem ajnuskim należącym do grupy paleoazjatyckiej, obecnie jedynie nieliczni zachowują język i tradycje.
Ustrój Ajnów jest patriarchalny, niektóre jednak zwyczaje społeczno-rodzinne przypominają matriarchat. Kobiety mają tatuaże na ramionach, rękach, pod dolną i nad górną wargą - na kształt wąsów.
Wyznają animizm, najważniejszym kultem w ich wierzeniach jest kult niedźwiedzia.
Znaczne zasługi w badaniach etnograficznych nad ludem Ajnów położył polski etnograf Bronisław Piłsudski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-07 15:14:38