Czytaj więcej"/> Drukuj
Agoge system wychowania chłopców w Sparcie; znaczenie etymologiczne słowa to "prowadzenie konia" (agogeus znaczy lejce). Termin, którym określano rozciągnięty w czasie rytuał przejścia chłopca z dziecięctwa do świata mężczyzn. Spartańskie agoge wzorowane było na instytucjach starożytnej Krety, które polegały na łączeniu chłopców w grupach rówieśniczych. W Sparcie chłopcy do wieku siedmiu lat znajdowali się pod opieką matek, a gdy osiągnęli stosowny wiek byli kolegialnie wychowywani w grupie; opuszczali rodzinne domy i przenosili się do wspólnych baraków, w których musieli mieszkać aż do osiągnięcia pełnych praw obywatelskich w wieku trzydziestu lat. Wtedy mężczyzna stawał się Jednakowym (homoioi). Nakaz mieszkania w koszarach dotyczył również mężczyzn, którzy uzyskali pozwolenie na zawarcie małżeństwa po dwudziestym roku życia. Spartanie byli poddawani surowej dyscyplinie i ciężkim ćwiczeniom, które kształtowały porządany przez Spartę charakter obywateli-wojowników. Młodzieńcy, którzy nie wytrzymywali surowego życia koszarowego przechodzili natychmiast do grupy homoioi. Dorosły męzczyzna musiał wstąpić do grupy piętnastu mężczyzn, która spotykała się codziennie na wspólnym posiłku w sysition.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-05 01:49:38