Czytaj więcej"/> Drukuj
Afiliacja - zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych kontaktów i współpracy przez jednostkę lub grupę, organizację z innymi grupami i organizacjami. Nawiązanie względnie trwałej współpracy między zbiorowymi podmiotami posiadającymi równorzędny lub odmienny potencjał polityczny. Afiliacja ma na celu realizację podobnych lub identycznych zadań politycznych, przy zachowaniu samodzielności i niezależności organizacyjno-programowej danych podmiotów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-07 14:38:02