Czytaj więcej"/> Drukuj
Administracja zespolona jest elementem rządowej administracji terenowej. Obejmuje ona wszystkie organy administracji państwowej podległe bezpośrednio wojewodzie. Są to między innymi: I i II wicewojewoda, zespolone służby, inspekcje i straż wojewódzka, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 13:45:17