Czytaj więcej"/> Drukuj
Administracja nie-zespolona w Polsce jest częścią administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa [1] tylko poszczególnym ministerstwom, tak jak to jest w przypadku urzędu skarbowego, czy urzędu celnego.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 13:11:59