Czytaj więcej"/> Drukuj
Administracja (łac. administrare - być pomocnym), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami (np. gospodarstem domowym).
Jako system administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.
Źródeł administracji należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt, Persja); cechy i zadania wymienione powyżej spełniały także systemy urzędnicze starożytnego Rzymu (w okresie schyłkowym), Bizancjum oraz XII-wiecznego Królestwa Obojga Sycylii. We wczesnym okresie ważną rolę w procesie administracyjnym spełniał Kościół, pod którego opieką znajdowało się częściowo szkolnictwo, szpitale, przytułki. Współczesny system administracyjny nawiązuje do monarchii absolutnej, gdzie administracja spełniała trzy cechy: Administracja zespolona, administracja nie-zespolona
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 13:50:30