Czytaj więcej"/> Drukuj
Z abstrakcją mamy do czynienia, gdy wychodząc od rzeczy jednostkowych, konkretnych i indywidualnych dochodzimy, przez proces uogólniania, sprowadzania do wspólnego mianownika i poszukiwania cech stałych i wspólnych, do pojęcia tak ogólnego, że w swej ogólności wręcz absurdalnego, gdyż nieposiadającego żadnej konkretnej cechy. Na drodze abstrahowania dochodzimy do pojęć tego typu co byt, czyli coś co jest i nic ponadto, bo określenie, czym "byt" jest wykracza już poza pojęcie ogólne, czyli wyabstrahowane, z uwagi na to, że odnosić się może jedynie do bytów indywidualnych, konkretnych, posiadających swą własną charakterystykę.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 18:51:40