Czytaj więcej"/> Drukuj
Absolutorium
  1. zatwierdzenie przez (sejm, walne zgromadzenie członków organizacji) sprawozdania z działalności finansowej organu wykonawczego (rząd, zarząd) i uznania jej za prawidłową
  2. świadectwo ukończenia studiów w uczelni wyższej poprzedzające złożenie egzaminów dyplomowych
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-06 14:40:33