Czytaj więcej"/> Drukuj
Aborygeni (ang. Aborigines, z łac. ab =od + origo,-inis =początek) - określenie ludności tubylczej, pierwotnej.
W starożytności łacińską nazwą (w liczbie mogiej) Aborigines nazywano ludy tubylcze rejonów Lacjum i Kampanii, mieszkające tam "od początku" historii Rzymu. W XVIII w. termin ten zaczęto stosować w naukach przyrodniczych w znaczeniu "gatunki miejscowe", a później ograniczono go do ludzi zamieszkujących Australię "od początku", przed przybyciem Europejczyków.
Nazwę tę dziś najczęściej stosuje się w odniesieniu do przedstawicieli geograficznej rasy australoidalnej Australii i Tasmanii. W chwili przybycia Europejczyków kultura aborygenów była na poziomie pierwotnym, a ich populacja liczyła prawdopodobnie 750-780 tysięcy osób. Ich liczba katastrofalnie spadała aż do lat '30 XX wieku, kiedy (1933) ich liczbę oceniano tylko na 67 tysięcy. Wg spisu ludności z 1986 roku populacja aborygenów liczyła ok. 230 tys. osób., a w 1996 372 tysiące.
Aborygeni -

Aborygenka
typ I


Rządy Australii aż do połowy lat '60 XX wieku stosowały wobec Aborygenów politykę przymusowej asymilacji i dopiero od tego czasu wykreślił ich z oficjalnej Księgi Flory i Fauny tego kraju i przyjął zasadę asymilacji dobrowolnej. Dopiero od 1984 roku cieszą się oni pełnią praw wyborczych.
Aborygeni pojawili się w Australii około 40 tysięcy lat temu. Przybyli prawdopodobnie z wysp Azji Południowo - Wschodniej. Około 10 tysięcy lat temu Aborygeni dotarli do Tasmanii. Tamtejsza gałąź Aborygenów to Tasmańczycy.
Nazwy "aborygeni" rdzenna ludność Australii własciwie nigdy nie używa. Stosuje natomiast różne inne nazwy, będące zazwyczaj tamtejszym synonimem słowa "człowiek". I tak rdzenni mieszkańcy południowo-wschodniej Australii nazywają się mianem Koori, południowo-zachodniej: Nanga, Pustyni Zachodniej - Wonghi, Ziemi Arnhema - Yolngu, południa stanu Queensland - Murri oraz Australii Zachodniej: Yamadji. Lokalny termin ogólny, odnoszący się do całej ludności aborygeńskiej nie istnieje, dlatego też nazwa "aborygeni" bywa czasami traktowana jak nazwa grupy narodowościowej lub ludu i pisana (z punktu widzenia języka polskiego błędnie) z dużej litery.
Aborygeni -

Aborygenka
typ II


Kwestia nazewnictwa ludów tubylczych krain podbitych przez Europejczyków jest trudna - z jednej strony nazwy europejskie są powszechnie stosowane w literaturze i niejako "zasiedziałe" w kulturze białego człowieka. Z drugiej jednak strony dla ludów tubylczych nazwa "obca" jest obraźliwa, przypomina bowiem historię upokorzeń i podboju, co więcej sam fakt stosowania nazwy nie uznawanej przez dany lud jest już sam w sobie objawem lekceważenia. Podobny problem etyczny spotykamy przy nazewnictwie rodzimej ludności Ameryki Północnej, również Inuitów, których zwykło się nazywać Eskimosami - mianem przez nich nie uznawanym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 01:24:27