Czytaj więcej"/> Drukuj
Ławra Pieczerska (Печерська Лавра) w Kijowie obecnie jest siedzibą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, złączonego z Patriarchatem Moskiewskim, na którego czele stoi Metropolita Włodzimierz (Sabodan).

Historia

Historia świątyni sięga polowy XI wieku, kiedy do Kijowa przybyli fundatorzy ławry i założyciele słowiańskiego stanu zakonnego – mnich Antoni z Afonu, i Teodozy. Pierwszy monastyr powstał na naddnieprzańskich stokach – w pieczarach, od których pochodzi nazwa klasztoru. W XI wieku drugi ihumen Teodozy wprowadził bizantyjską regułę Teodora Studyty, która przewidywała życie we wspólnocie klasztornej i oddawanie się nieustannej modlitwie i pracy. Już w XII wieku klasztor był uważany za miejsce cudowne i oczyszczające z grzechów.
W roku 1603 sejm Rzeczypospolitej zwrócił dysunitom klasztor, gdzie zgodnie z tradycją jego archimandrytę miała wybierać szlachta kijowska i duchowieństwo.
Zespół klasztorny późniejszy wygląd przyjął w wieku XVII i XVIII, kiedy to rozbudowano poszczególne zespoły sakralne. Zostały one wzniesione w stylu ukraińskiego baroku, który cechuje znaczna ilość wieżyczek, zdobnych ścian szczytowych i dekoracji, freski na ścianach zewnętrznych, przedstawiające z reguły postaci z historii kraju i Kościoła. W latach reżimu bolszewickiego wysadzono Klasztor św. Michała, a część zabytkowych elementów zrabowano do Rosji (pozostały tam do dnia dzisiejszego). Kolejny cios nastąpił w czasie okupacji hitlerowskiej, kiedy to 3 listopada 1941 , wybuch zniszczył część Soboru Uspienskiego. Do dziś trwają spory kto był winny zniszczenia – sowieccy partyzanci, którzy zaatakowali kwaterujące tam wojska niemieckie, czy Niemcy.
Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, władze ukraińskie i niemieckie finansowały odbudowę świątyni. W roku 2000 metropolita Włodzimierz, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej ponownie ją konsekrował.
Obecnie Ławra składa się z Ławry Dolnej i Górnej.

Ławra Górna

Teren Górnej Ławry znajduje się pod zarządem państwowym, a budynki w większości służą jako muzea i sale wystawowe, wzniesione zostały tu:

Ławra Dolna

Dolna Ławra została przekazana w zarząd Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchatu moskiewskiego. Składa się z Bliskich i Dalekich Pieczar.

Bliskie Pieczary

W Bliskich Pieczarach znajdują się:

Plac prowadzący do Dalekich Pieczar

Nad placem prowadzącym do Dalekich Pieczar wznoszą się:

Dalekie Pieczary

W Dalekich Pieczarach pod ziemią znajdują się trzy świątynie:

Podziemia Ławry

W podziemiach Ławry pochowani zostali m. in.:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 14:02:55